• 4th slide
  • 3rd slide
  • 2nd slide
  • 5th slide
  • 1st slide
" Δύναμή μας οι επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Δελτίο Τύπου ΣΜΕΧΑ 24/3/2011

on . Posted in Δελτία Τύπου

Η Κυβέρνηση (συνεχίζοντας λανθασμένες πολιτικές του παρελθόντος) δεν δίνει τη δέουσα προσοχή στους κανόνες περί ελεύθερου και ισότιμου ανταγωνισμού της απόλυτης διαφάνειας, στο άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων και στη πιστή εφαρμογή της πολιτικής αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων. Χρησιμοποιεί εκ νέου τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης σε Τραπεζικούς συμβούλους.

 

Ο κ. Λέων Δεπόλας Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας

on . Posted in Δελτία Τύπου

Χθες, 2 Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασαν τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ Δεπόλας Λέων, Πορταλάκης Ζαχαρίας, Σταματόπουλος Τάσος, Χαδέλλης Ηλίας, Χαλκιάδης Αθανάσιος που εξελέγησαν στην Γενική Συνέλευση του ΣΜΕΧΑ την 26/01/2011, με μοναδικό θέμα την εκλογή Προέδρου. Τα μέλη πρότειναν για τη θέση του Προέδρου τον κ. Ηλία Χαδέλλη, Επίτιμο Πρόεδρο του ΣΜΕΧΑ, ο οποίος αφού ευχαρίστησε θερμώς τα μέλη παρακάλεσε για την μη εκλογή του για προσωπικούς λόγους και πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τον κ. Λέοντα Δεπόλα. Ακολούθως τα μέλη ομόφωνα εξέλεξαν τον κ. Λέοντα Δεπόλα ως Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΜΕΧΑ.

Παρατηρήσεις ΣΜΕΧΑ για το φορολογικό νομοσχέδιο

on . Posted in Δελτία Τύπου

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το φορολογικό νομοσχέδιο και της σημερινής συνάντησης (15.30) για το ίδιο θέμα, ο Σύνδεσμός μας υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών τις κάτωθι προτάσεις/σχόλια:

 

Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ

on . Posted in Δελτία Τύπου

Τα εκλεγέντα κατά τις αρχαιρεσίες της 26/1/2011 τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΜΕΧΑ συνήλθαν σε ειδική  συνεδρίαση στις 27/1/2011, και εξέλεξαν παμψηφεί τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

 

Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών είναι η ακόλουθη:

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης