• 2nd slide
  • 3rd slide
  • 4th slide
  • 1st slide
  • 5th slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

CESR: 2η διαβούλευση επί του σχεδίου τεχνικής συμβουλής της CESR για πιθανά εκτελεστικά μέτρα της MIFID

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 4/4/2005 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στη 2η διαβούλευση της CESR επί του σχεδίου της τεχνικής συμβουλής της για πιθανά εκτελεστικά μέτρα εφαρμογής της MIFID. (Κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: αίτημα για απόψεις φορέων ως προς την εναρμόνιση των νόμων περί διακράτησης και διακανονισμού αξιών

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 12/6/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις απόψεις των φορέων ως προς την εναρμόνιση των νόμων περί διακράτησης και διακανονισμού αξιών. (Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά).

CESR: 2η Διαβούλευση επί της 1ης δέσμης εντολών για εκτελεστικά μέτρα εφαρμογής της MIFID

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 14/1/2005 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στην 2η διαβούλευση της CESR επί της 1ης δέσμης εντολών για εκτελεστικά μέτρα εφαρμογής της MIFID. (κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αναθεώρηση της Οδηγίας 1997/9/ΕΚ για τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 8/4/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή στοιχείων ως προς την αναθέωρηση  της Οδηγίας 1997/9/ΕΚ για τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης