• 2nd slide
  • 3rd slide
  • 5th slide
  • 1st slide
  • 4th slide
" Σεβασμός στους επενδυτές ... "
ΣΜΕΧΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έλεγχος Ποιότητας της μεταφοράς της MIFID

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 15/9/2008 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παροχή στοιχείων ως προς την εφαρμογή της Οδηγίας MIFID καθώς και των εκτελεστικών αυτής μέτρων. (Κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης