• 2nd slide
  • 5th slide
  • 1st slide
  • 3rd slide
  • 4th slide
" Ο επενδυτής στο επίκεντρο ... "
ΣΜΕΧΑ

CESR: Η επίδραση της MIFID στη λειτουργία των δευτερογενών αγορών

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 9/1/2009 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στο αίτημα της CESR για παροχή στοιχείων ως προς την επίδραση της MIFID στη λειτουργία των δευτερογενών αγορών. (Κείμενο που εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά).

CESR: 1η διαβούλευση επί πιθανών εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής της MIFID - 2η δέσμη εντολών

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 21/1/2005 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στην 1η διαβούλευση της CESR επί πιθανών εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής της MIFID - 2η Δέσμη εντολών. (Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

CESR: Διαβούλευση για πιθανά εκτελεστικά μέτρα της MIFID ως προς τις συμβάσεις επαγγελματιών πελατών

on . Posted in Επίσημα Κείμενα

Η από 18/2/2005 απάντηση του ΣΜΕΧΑ στην διαβούλευση που διεξήγαγε η CESR επί πιθανών εκτελεστικών μέτρων της MIFID σχετικά με τις συμβάσεις των επαγγελματιών πελατών. (Το κείμενο εμφανίζεται μόνο στα Αγγλικά)

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης